Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

Zarządzanie najmem

W ramach usługi proponujemy kompleksową opiekę Państwa nieruchomością w zakresie obsługi najmu. Oferujemy wykonywanie wszelkich czynności, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości, od pozyskania najemcy po jego rozliczenie wraz z opieką w trakcie obowiązywania umowy. Do podstawowych czynności należą:

 • wyszukanie najemcy wg kryteriów określonych przez właściciela,
 • kontrola dokonywania wpłat czynszowych i eksploatacyjnych,
 • rozliczanie najemcy po wygaśnięciu umowy w zakresie korzystania z wody, prądu itd. Kontroli podlega również stan techniczny lokalu i jego elementów składowych,
 • przygotowanie lokalu do wynajęcia w zakresie prac wykończeniowych w mieszkaniu, naprawy drobnych elementów, sprzątania (opcjonalnie).

W ramach usługi wykonujemy w szczególności:

 • przyjęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z lokalem,
 • zbadanie stanu prawnego i faktycznego lokalu,
 • zawarcie w imieniu właściciela umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych umów,
 • zawarcie w imieniu właściciela umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości,
 • zorganizowanie prowadzenia księgowości i rozliczeń z tytułu eksploatacji lokalu,
 • zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego lokalu, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych lokalu,
 • zapewnienie usuwania pojawiających się awarii,
 • opracowanie a następnie wdrożenie i kontrola budżetu,
 • przesyłanie drogą elektroniczną korespondencji, w szczególności faktur dotyczących opłat z tytułu zawartych umów o dostawę mediów,
 • windykacja opłat należnych od najemców lokalu w postępowaniu sądowym i pozasądowym;
 • zapewnienie usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości;
 • reprezentowanie właścicieli przed organami administracji publicznej,
 • inne czynności w zależności od potrzeby.

Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą przez nas nieruchomości,
prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

Polityka prywatności