Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

Obsługa techniczna nieruchomości i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa

  • prowadzenie dokumentacji technicznej określonej przepisami prawa budowlanego: książki obiektu budowlanego i innej wymaganej dokumentacji,
  • organizowanie kontroli stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych, określających koszt i zalecane terminy ich wykonania,
  • organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości,
  • organizowanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi naprawami, remontami, pracami inwestycyjnymi i innymi usługami technicznymi,
  • nadzór nad firmami świadczącymi usługi konserwacji instalacji wewnętrznych.

 

Polityka prywatności