Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

Prowadzenie księgowości obiektu komercyjnego

  • prowadzenie dla nieruchomości księgowości finansowej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej w zakresie ustalania wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali,
  • prowadzenie kartotek finansowych dla najemców,
  • monitorowanie terminów płatności,
  • obsługa zobowiązań i należności,
  • wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty,
  • dokonywanie rozliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości opłat za media (rozliczenie mediów),
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Polityka prywatności