Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

Kontrola i egzekwowanie utrzymania czystości nieruchomości oraz terenów przyległych

  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku części wspólnych nieruchomości,
  • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządkowym altan śmietnikowych, zsypów,
  • nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych - koszenie i usuwanie trawy, przycinanie żywopłotów, podlewanie trawników,
  • nadzór nad odśnieżaniem ciągów komunikacyjnych, kontrola pokrywy śnieżnej dachów, zlecanie usunięcia śniegu lub lodu wyspecjalizowanym firmom.

 

Polityka prywatności