Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi

 • reprezentowanie Wspólnot przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej,
 • prowadzenie książki obiektu zawierającej informacje o stanie technicznym nieruchomości, karty inwentaryzacyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej, informacji o bieżącej konserwacji, dokumentacji powykonawczej budynku,
 • prowadzenie dokumentacji budynku w tym ewidencjonowanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • zawieranie, rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz umów na ubezpieczenie nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynku i posesji,
 • negocjowanie, opiniowanie umów a także egzekwowanie wykonania zawartych umów,
 • przygotowanie dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych,
 • organizacja oraz uczestnictwo w zebraniach Wspólnoty,
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomości,
 • opracowanie planów zarządzania nieruchomością według wybranego wariantu,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków zwrotnych na remonty i modernizacje,
 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszych ofert, w zakresie usług (bankowych, ubezpieczeniowych, budowlanych, komunalnych, telekomunikacyjnych i innych) oraz materiałów (budowlanych, elementów wykończenia wnętrz i innych) wraz z negocjowaniem cen, uzyskiwaniem rabatów,
 • inne czynności zlecone przez Wspólnotę w ramach indywidualnych uzgodnień.

 

Polityka prywatności