Zarządzamy nieruchomościamiZarządzamy nieruchomościamiZarządzamy NieruchomościamiZarządzamy nieruchomościami

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

sertyfikat energetyczny.jpeg

Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne).

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

                                                                                   
Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?

Regulacje prawne

Polityka prywatności